Parafialny Zespół Caritas

 

16 września 2002 roku odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne osób zainteresowanych działalnością charytatywną w naszej parafii. Na zaproszenie ks. proboszcza Andrzeja Tymczyja odpowiedziało 16 osób.

To na tym spotkaniu postanowiliśmy powołać Parafialny Zespół Caritas.
Pierwszym Przewodniczącym PZC był ks. Proboszcz Andrzej Tymczyj, następnie od czerwca 2005 ks. Proboszcz Jan Poźniak a od grudnia 2014 roku Przewodniczącym PZC jest ks. Proboszcz Krzysztof Kwaśnik .

Pierwsze Walne Zgromadzenie PZC odbyło się 23 września – na to zebranie przyszło już 21 osób. Wybrany został Zarząd, który w niezmienionym składzie działa do dzisiaj!
W skład Zarządu weszły Panie: Stefania Krokoszyńska, Krystyna Sasin, Danuta Frankiewicz i Ewa Witkowska. Pozostali członkowie to: Władysława Bednarska, Teresa Borys, Artur Gwiazdowski, Danuta Klim, Stefania Kliszczak, Eugeniusz Krokoszyński, Grażyna Kwapis, Wanda Leszczyńska, Maria Łazarz, śp. Krystyna Materac, Anna Noak, Lidia Piotrkowicz, Zofia Stenzinger, Janina Śniatecka, Teresa Pokrywiecka, Danuta Tomza, Stanisław Wojtyła.
Ci ludzie w pierwszych latach działania PZC nieśli pomoc potrzebującym. W ciągu lat skład PZC ulegał zmianie. Niektórzy z racji wieku nie mogą już aktywnie działać w PZC, innych Pan powołał do wieczności. Doszły też nowe osoby i dzisiaj w Parafialnym Zespole Caritas działa 15 osób.
7 października 2002 roku odbyło się spotkanie z ówczesnym Dyrektorem Caritas Diecezji Zielonogórsko Gorzowskiej księdzem Zygmuntem Zimnawoda. Ksiądz Dyrektor poinformował nas, że zatwierdził Parafialny Zespół Caritas i jego Zarząd. Przekazał stosowne dokumenty i życzył wszystkim ofiarnej i owocnej pracy na rzecz potrzebujących. A my pełni zapału, planów, ale też i obaw czy podołamy, czy nam się uda rozpoczęliśmy swoja przygodę z Caritas.
Działania PZC to:
organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
zbiórki żywności dla potrzebujących
dystrybucja żywności w programach Unii Europejskiej (PAED, FAED)
organizacja parafialnego Mikołaja oraz Dnia Dziecka
wystrój ślubny kościoła farnego (na życzenie także innych kościołów)
wspieranie młodzieży ze Szkolnych Kół Caritas
prowadzenie parafialnej świetlicy „Bajka”.

PZC ściśle współpracuje z Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
Działalność PZC jest możliwa także dzięki wsparciu Grona Wspierającego Ubogich.

 

10-lecie Parafialnego Zespołu Caritas


Drukuj   E-mail